سلمی کاکړ د عوامي نېشنل پارټۍ په مخصوص څوکۍ د بلوچستان اسمبلۍ غړې وټاکل شوه۔ ټولو ته دې مبارک وي۔ #…

سلمی کاکړ د عوامي نېشنل پارټۍ په مخصوص څوکۍ د بلوچستان اسمبلۍ غړې وټاکل شوه۔ ټولو ته دې مبارک وي۔
 #...

سلمی کاکړ د عوامي نېشنل پارټۍ په مخصوص څوکۍ د بلوچستان اسمبلۍ غړې وټاکل شوه۔ ټولو ته دې مبارک وي۔ #ANPBalochistan سلمی کاکړ د عوامي نېشنل پارټۍ په مخصوص څوکۍ د بلوچستان اسمبلۍ غړې وټاکل شوه۔ ټولو ته دې مبارک وي۔ #ANPBalochistan Source