Awami National Party Manifesto 2018 (Pashto)

Awami National Party Manifesto for Khyber Pakhtunkhwa
2018

Other Manifestos

Awami National Party Manifesto 2018 (English)

Awami National Party Manifesto 2018 (Urdu)