قیادت عوامی نیشنل پارٹی اورسیز اورسیز ۔۔ قطر کابینہ

اورسیز ۔۔ قطر کابینہ

Chief Patron: Istiaq Hussain Bangash

0097-45549118

President Saleem Bangash

0097-45801190

General Secretary Nasir Quraishi

0097-45341993